Caldera Vastgoed BV - Vondelstraat 118 - 1054 GS Amsterdam - T: +31 (020) - 6187690 - GSM: 06-54711581 - E-mail: info@calderavastgoed.nl

Visie/Strategie

Doelstelling

Hoofddoelstelling van Caldera is projectontwikkeling en de verwerving van strategische grondposities. Het herontwikkelen van binnenstedelijke bebouwingen tot woningen heeft daarbij de specifieke aandacht.

Fasering projectontwikkeling en positie Caldera

Naar Caldera's opvatting kan in projectontwikkeling de volgende fasering worden aangebracht:

Fase I - Planvorming

Fase II - Verwerving en ontwikkelingsfase Fase III - Realisatiefase

Beleggingen

Naast project ontwikkeling richt Caldera zich op de opbouw van een beleggingsportefeuille in vastgoed. Hierbij is een rendementseis van minimaal 15% uitgangspunt. Naast Caldera worden ook derden uitgenodigd voor participatie. Kleine participaties (bijvoorbeeld E10K) in startende ondernemingen met hoog groei potentieel worden door Caldera overwogen.

Samenwerkingen

Caldera staat open voor eventuele samenwerkingsverbanden. Reden voor samenwerking kunnen de inbreng zijn van specifieke expertise of positie in een specifieke regio van de partner.

Participatie door financiŽle partners

Caldera staat open voor financiŽle participaties door derden in projecten. Hierbij kan gedacht worden aan winstdelingen en/ of achtergestelde leningen met interessante rente percentages. Participatie in de aandelen van Caldera behoort eveneens tot de mogelijkheden. Ook aan de aannemers betrokken bij de realisatie van het project zou een financiŽle participatie middels bijvoorbeeld voorschot van een gedeelte van de aanneemsom

Internationalisatie

Ook internationaal onderzoekt Caldera de mogelijkheden van projectontwikkelingen en beleggingsobjecten. Recent voorbeeld is bestudering van de haalbaarheid voor een mogelijke project ontwikkeling in St Maarten.