Caldera Vastgoed BV - Vondelstraat 118 - 1054 GS Amsterdam - T: +31 (020) - 6187690 - GSM: 06-54711581 - E-mail: info@calderavastgoed.nl

Werkwijze Caldera

Caldera verwerft voor de eigen vastgoedportefeuille en realiseert zelf de projecten. Caldera neemt in het ontwikkelingsproces initiatief om via een uitgewerkt ontwikkelingsplan, massastudies, marktvisie en contacten met gemeentelijke instellingen toegevoegde waarde te geven aan locaties. Caldera wil daarbij een positieve bijdrage leveren aan onder meer de herbestemming en herwaardering van objecten waarvan het gebruik en de bestemming in de loop der tijd zijn gewijzigd. Caldera zoekt daarbij naar manieren om met maximaal behoud van architectonisch en historisch karakter te herontwikkelen.

Aanpak en implementatie

Caldera spoort actief locaties op met potentieel voor herontwikkeling. Hierbij wordt gedacht aan de volgende werkwijze: